fuck everything.

Ask meSubmitNext pageArchive

"Policzki przygryzione do krwi od środka. Niektórzy płaczą wewnątrz."

- (via of-holes-soul)

(Source: pamietaj-o-mnie, via bylchujem)